Rezerwaty i Parki Narodowe Ameryki Północnej


Idź do treści

Pierwsze parki narodowe

Pierwszym na świecie parkiem narodowym był założony w 1872 roku w Stanach Zjednoczonych Yellowstone.
Idąc za tym pomysłem, wkrótce na całym świecie zaczęły powstawać podobne, idące za pomysłem amerykanów.
Łącznie na obszarze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku znajduje się ponad 20% wszystkich istniejących na świecie terenów ochronnych, w których znajdują się cudowne krajobrazy, jak i rzadko spotykane rośliny i zwierzęta.
Pierwsze takie próby objęcia ochroną pewnych obszarów w Europie datowane są na czasy panowania dawnych władców, którym jednak bardziej chodziło o zabezpieczenie swoich terenów łowieckich niż o zachowaniu pomnikó przyrody dla swoich następców. Pomysł utworzenia parku narodowego, takiego jaki funkcjonuje do tej pory narodził się w XIX wieku w Ameryce.
Zapisane jest iż pomysłodawcą powstawania parków narodowych był niejaki George Catlin, malarz z zawodu, który podróżował po krajach Ameryki zachodniej i malował życie Indian amerykańskich.
Catlin zauważył iż europejska kolonizacja tych terenów może stanowić zagrożenie dla Indian i ich kultury. Zaczął więc składać postulaty aby wprowadzono politykę ochronną w państwie Amerykańskim, która miała by na celu zachowanie Indian, ich kultury oraz przyrody.

W drugiej połowie XIX wieku w rejonie Kalifornii wycinka lasów wymknęła się spod kontroli, na co wpływ miała ustawa wprowadzona przez Abrahama Lincolna w 1864, na mocy której ochroną objęto dwa miejsca – Dolinę Yosemite oraz lasy Mariposa Big Tree Grove w górach Sierra Nevada.
Wyżej wymienione obszary zostały przekazane i włączone do Kalifornii jako parki narodowe. W roku 1870 naukowcy wybrali się do Yellowstone, aby rozpocząć kampanię na rzecz objęcia go ochroną. Ich wysiłek nie poszedł na marne, gdyż w dwa lata później, w roku 1872, Kongres Stanów Zjednoczonych ogłosił iż Yellowstone będzie „publicznym parkiem, czyli miejscem rozrywek dla dobra i radości narodu”
Z racji tego iż park ten rozciąga się na terenie kilku stanów, nie oddano opieki na nim jednemu, a przekazano go pod zarządzanie Departamentu Spraw Wewnętrznych USA, finalizując w ten sposób powstanie pierwszego parku narodowego na świecie.


Pierwsze Parki Narodowe | Służba Parkom Narodowym | Parki Narodowe w USA | Kanada i Meksyk | Przyszłość środowiska | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego